Loading ...
Elek. Belge Yönetim & Bel. Otomasyon Sistemleri

Belsoft Belediye Otomasyonu

Belsoft Belediye Otomasyonu, büyükşehir ve büyük, orta, küçük ölçekli tüm belediyelerde çalışacak şekilde geliştirilmiş bir yazılım ürünüdür.


 • Gelir Modülü                                                                                                   
  • Emlak Vergisi
  • Su Endeks Tahakkuk ve Tahsilat
  • Çevre Temizlik Vergisi
  • İlan Reklam Vergisi
  • Genel Tahakkuk(Çeşitli Gelirler)
   • Depozitolar
   • Harçlar
   • Eğlence Vergisi
   • Kabahatler
   • Para Cezaları
   • Yangın Sigorta
   • Pazaryeri
   • Otopark
   • Taksitli Satış
   • ve Tüm Diğer Gelirler
  • Kira ve Ecrimisil Gelirleri
  • Yatırımlara Katılım
  • Güzergah
 • Bütçe Muhasebe Modülü
  • Analitik Bütçe ve Muhasebe İşlemleri
 • Personel Modülü
  • Memur Özlük
  • Memur Bordro
  • İşçi Özlük
  • İşçi Bordro
 • Yazı İşleri Modülü
  • Adres Etiket
  • Gelen Giden Evrak Takip
  • Evlendirme
  • Encümen Meclis
  • Üstyazı
 • Gayrimenkul Yönetim Sistemi
 • Diğer
  • Hal - Rüsum Tahakkuk
  • İmar Ruhsat
  • Taşınmaz Mal
  • İşyeri Ruhsatı
  • Hizmet Masası
  • Mezarlık Takip
  • Fen İşleri
  • Zabıta
  • Sosyal Yardım
  • İtfaiye
  • Park ve Bahçeler
  • Adli Yönetim
  • Eğitim Kültür
  • İdari İşler
  • Trafik Sinyalizasyon
  • Aykome