Loading ...
Elek. Belge Yönetim & Bel. Otomasyon Sistemleri

Çiftçi Malları Kooruma Programı

Çok kullanıcılı çiftçi koruma programı, Belediyelere ve Koruma Başkanlıklarına hitap etmektedir.


Özellikleri


 • Koruma alanı kapsamında müstahsillerin üzerine kayıtlı arazi yüzölçümlerini arazi tipine göre kayıt altına alabilirsiniz.
 • Koruma alanı kapsamındaki müstahsilleri isim adres vb bilgileri ışığında kayıt altına alabilirsiniz
 • Kayıtlı araziler üzerinde icarcı ve vasi bilgilerini kaydedebilirsiniz.
 • Yıllık onaylanmış birim ücretler bazında yıllık aidatları kayıtlı arazi bilgilerine göre toplu olarak tahakkuk ettirebilirsiniz.
 • Yıllık aidat tahakkuklarında ek bütçe onaylanması gibi durumlarda ek tahakkuklar yapabilirsiniz
 • Tahakkuk ettirilmiş yıllık aidat’lara ek olarak çeşitli borç kalemlerini de tahakkuk edip takibini yapabilirsiniz.
 • Müstahsillerin derneğe borçlarını ödemelerine istinaden tahsilatını ve makbuz yazdırma işlemlerini takip edebilirsiniz.
 • Makbuz yazdırma işlemini isterseniz maliye tarafından onaylamış derneğiniz adına bastırılan matbu formalara yapabilirsiniz
 • Gecikme zammı tahakkuklarının eş zamanlı olarak hesaplanmasını ve tahsilatını sağlayabilirsiniz.
 • Derneğin gelir gider icmalini tutabilirsiniz.
 • Günlük nakit hareketleri ve banka işlemlerini kayıt altına alabilirsiniz.
 • Ödeme emri formu’nu toplu veya tekli çıktılarını alabilirsiniz
 • Borçlu üye kayıtları ile ayrıntılı raporlar alabilirsiniz
 • Aidat bildirim formlarının toplu veya tekli çıktılarını alıp gönderebilirsiniz
 • Tahsilat raporlarını ve takibini yaptırabilirsiniz.