Loading ...
Elek. Belge Yönetim & Bel. Otomasyon Sistemleri

Elektronik Belge Yönetim Sistemleri

Elektronik Belge Yönetim sistemi belgelerin belli sistematiğe göre yönetilmesi ve arşivlenmesi konularını kapsamaktadır. Gerek firmaların kalite politikaları ve hedefleri, gerekse kompleks teknik belgeler, firma içerisinde oldukça yoğun bir kağıt ve doküman trafiği yaratmaktadır. Bu yoğun trafiğin içerisinde, belgenin içeriği, geçerliliği, revizyonu ile ilgili güncel durum gözden kaçmakta ve hatalara yol açmaktadır. Bu tür hataları ortadan kaldırmak amacı ile geliştirilen 3+ EBYS sistemi, bütün belge yönetimini bilgisayar ortamına taşıyarak belge erişebilirliğini güvence altına almanızı sağlamaktadır.


3+ EDM Sisteminin Özellikleri


 • Dijital arşiv ve Dosya tasnif planı yönetimi
 • Organizasyon yapısı ve kullanıcı yönetimi
 • TUBİTAK onaylı e – imza, paraf ve zaman damgası desteği
 • Grafiksel ve detaylı raporlama
 • Saklama Planı yönetimi
 • Elektronik belge kayıt işlemleri
 • Gelişmiş havale seçenekleri
 • Erişim kontrolü ve güvenlik
 • Üstün yetenekli arama motoru
 • İş akışı tasarımı ve yönetimi
 • E – Posta entegrasyonu
 • Dahili, zengin metin editörü
 • Bilinen dosya formatlarında, gelişmiş görüntüleme aracı
 • Uyarı sistemi
 • Vekalet sistemi
 • Ajanda modülü

3+ EDM Sistemi İle Amaçlar


 • Her türlü belgenin/dokümanın belli sistematiğe(TSE 13298) göre yönetimi
 • Dinamik dijital arşivleme ve istenilen dokümana etkin erişim
 • Kağıt ve zaman kayıplarını engelleme. Uzun vadede yüksek maddi kazanç
 • İnsan ve ortam yoksunluğundan kaynaklı, güvenlik ve muhafaza sorunlarının giderilmesi
 • İzlenebilir, şeffaf ve demokratik iş yönetimi